Graag pakken we pesten samen positief aan vol humor, interactief en een unieke beleving.

Kinderen positief en interactief in een theater setting laten groeien; individueel en als groep. 

Ons middel om pesten positief onder de aandacht te krijgen met magie en vuur in een theatervoorstelling waar twee artiesten strijden om de populariteit bij de kinderen.

In het tweede deel van de voorstelling gaan de twee artiesten samenwerken en laten zien dat samen leuker is dan alleen.

De insteek is dat door middel van humor, jongleren, magie, illusies, vuur eten, vuurspuwen en vuurstunts de kinderen op het puntje van de stoel vol overtuiging partij kiezen voor de aritesten. De kinderen hangen gedurende 1 uur aan de lippen van de artiesten die een positieve interactie uitvoeren met de kinderen.

In het eerste deel van de voorstelling laten de kinderen van zich horen wie ze nou het aller aller aller leukst vinden! De kinderen joelen, schreeuwen en gillen mee!

In het tweede deel van de show verbazen en verwonderen kinderen zich volop wat je nog meer kan bereiken met samenwerking.

Na afloop is er ruimte om het eigen gedrag eenvoudig bespreekbaar te maken en reflectief het pestgedrag aan te pakken samen.

Door een positieve sfeer en door afspraken te maken met Martin & Thomas kan in één voorstelling het gedrag van een groep door een paradigmawisseling meteen worden bijgesteld.

Thomas kan uit eigen ervaring vertellen hoe het is om gepest te worden als kind in groep 8. De uitdaging van de pester, huiselijk geweld en het afreageren op een ander kind. Verder kunnen handreikingen worden gegeven hoe kinderen positief pestgedrag samen kunnen aanpakken. De insteek is gericht op respect, openheid en vertrouwen met samenwerking.

Kortom, pesten aanpakken? Stop pesten, bel Thomas nu op: 06-21666270 of e-mail naar thomas@samenisleukerdanalleen.nl 

#stoppesten #samenisleukerdanalleen #pesten #educatietheater